Choledochoenterostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.