Choledochogastrostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Ana safra kanalı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturma.