Choledocholithotripsy teriminin tıbbi anlamı; n. Ana safra kanalını açmaksızın içindeki taşların ezilmesi.