Choledochostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Taş araştırıldıktan sonra koledok kanalına drenaj uygulanması.