Cholelithiasis teriminin tıbbi anlamı; n. Safra taşı oluşumu, kolelityaz.