Cholemesis teriminin tıbbi anlamı; n. Safra tükürme.