Cholerase teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Vibrio comma'dan çıkarılan bir enzim.