Cholerophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Marazi kolera korkusu.