Cholesterinized Antigen teriminin tıbbi anlamı; kolesterin (%0.4)'li sığır kalbi antijeni.