Cholesterolemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda kolesterol bulunması