Cholilelithotripsy teriminin tıbbi anlamı; n. Safra kesesi veya safra kanalını açmaksızın içindeki taşları ezme.