Choline-Acetylase teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Asetil kolin sentezini sağlayan enzim.