Cholinergic teriminin tıbbi anlamı; a. Uçlarında asetilkolin açığa çıkan (parasempatetik sinir hakkında).