Chondric teriminin tıbbi anlamı; a. Kıkıdaksı, kıkırdağa ait.