Chondrodynia teriminin tıbbi anlamı; n. Kıkırdak ağrısı.