Chondrotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.