Chopart's Operation teriminin tıbbi anlamı; Ayak ampütasyonu;