Chorda Etendina teriminin tıbbi anlamı; Kalbin kapakçıklar ile kalb cidarı arasında bulunan kaygan ve gergin durumdaki bağlantılar.