Chorda Vocalis teriminin tıbbi anlamı; Ses teli, larenks'te üstte ve altta çift olarak dizilmiş ses plikalarından her biri.