Chordoskeleton teriminin tıbbi anlamı; n. Embriyo'da omurga taslağı çevresinde gelişen iskelet kısmı.