Chorea teriminin tıbbi anlamı; n. Kore, vücudu titreten ve sıçratan sinir hasatlığı (St. Vitus Dance).