Choreiform teriminin tıbbi anlamı; a. Korea'ya benzeyen.