Choreoathetosis teriminin tıbbi anlamı; n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.