Chorioadenoma Destruens teriminin tıbbi anlamı; Koryon vilüslarının myometrium, hatta seroza'ya kadar ilerlemesiyle belirgin mole hydatiform şekli.