Chorioadenoma teriminin tıbbi anlamı; n. Koryon hücrelerinden gelişen iyi huylu tümör, karyon adenomu, karyoadenom.