Choriocarcinoma teriminin tıbbi anlamı; n. Koryon vilüsları epiteli (trophoblast)'nden gelişen kötü huylu tümör, koryokarsinom.