Chorionic teriminin tıbbi anlamı; a. Koryon'la ilgili.