Choroid Plexus teriminin tıbbi anlamı; Koroid damarağı, plexus choroideus.