Choroiditis teriminin tıbbi anlamı; n. Koroid iltihabı, koroidit.