Christmas Disease teriminin tıbbi anlamı; n. Haemophilia, IX NO'lu pıhtılaşma faktörünün noksanlığına bağl kalıtsal bir durum.