Chromaffin System teriminin tıbbi anlamı; Kromafin hücrelerinden oluşmuş vücut elementleri, kromafin sistem;