Chromaffin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Krom tuzların ile iyice boyanan, kromafin.