Chromatic Aberration teriminin tıbbi anlamı; Değişik uzunlukta ışınların gayrimuntazam refraksiyonu (bulanık ve renkli görme hali hasıl olur);