Chromatogram teriminin tıbbi anlamı; n. Kromatografi yöntemi ile elde olunan kayıt, trase.