Chromaturia teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarın anormal renk alması.