Chromhidrosis teriminin tıbbi anlamı; n. Renkli ter salgılanması (Kırmızıya çalar veya siyahımsı ter çıkışı gibi).