Chromic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'dan yapılmış.