Codex teriminin tıbbi anlamı; n. Eczacılıkta formül kitabı, kodeks.