Collar Bone teriminin tıbbi anlamı; Köprücük kemiği, clavicula;