Collateral teriminin tıbbi anlamı; a. Yanda bulunan, yan, Collateralis.