Colloid Bath teriminin tıbbi anlamı; Jelatin, kepak, kola gibi maddeleri ihtiva eden banyo;