Colloid Degeneration teriminin tıbbi anlamı; Dokularda patolojik olarak koloid oluşumu.