Collum Costa teriminin tıbbi anlamı; Kaburga boynu;