Collutorium teriminin tıbbi anlamı; n. Ağız veya boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik eriyik.