Colocolostomy teriminin tıbbi anlamı; n. Kolon'un iki ayrı bölümünün ağız ağıza birbirine dikilmesi.