Colocystoplasty teriminin tıbbi anlamı; n. İdrar kesesinin büyütülmesi için bir kalın barsak anusunun kullanıldığı plastik ameliyat.