Colohepatopexy teriminin tıbbi anlamı; n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.