Colon teriminin tıbbi anlamı; n. Kalın barsağın rektumdan önceki bölümü, kolon.