Colour Index teriminin tıbbi anlamı; n. Bir hastanın alyuvarlarında bulunan hemoglobin miktarını relatif olarak ifade eden deyim.