Colo(U)R teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Renk; 2. Boya.